Make a Digital Story / Gwneud Stori Ddigidol

Fortnightly on Tuesdays
02:00 PM
Free
for participants
Free
for carers

Are you aged 50+ and…

  • Like being creative
  • Like to try something new
  • Like meeting new people

Then come along to our 10 week course!
No matter what tech you use, desktop, android or apple learn how to make a movie out of your photos.

If you haven’t tried an online course before then we can provide you with phone support to help get you involved. Just let us know when you sign up.

Ydych chi'n 50+ ac yn…

  • Fel bod yn greadigol
  • Hoffi rhoi cynnig ar rywbeth newydd
  • Fel cwrdd â phobl newydd

Yna dewch draw i'n cwrs 10 wythnos!
Ni waeth pa dechnoleg rydych chi'n ei defnyddio, bwrdd gwaith, android neu afal dysgwch sut i wneud ffilm allan o'ch lluniau.

Os nad ydych wedi rhoi cynnig ar gwrs ar-lein o'r blaen yna gallwn ddarparu cymorth ffôn i chi i'ch helpu chi i gymryd rhan. Rhowch wybod i ni pan fyddwch chi'n cofrestru.

Event has remote access
Arts 4 brain health Crafts Visual Arts

Contact details

Arts Connection

01691 648 929 sian@artsconneciton.org.uk

Event address

Arts Connection
Llanfyllin SY22 5DR, UK
Event has remote access

Transport options: