Crafty Cuppas (Pontypridd)

Every Monday
10:30 AM
Free
for participants
Free
for carers

Crafty Cuppas – Pontypridd

All ages, Mondays starting 18 January 2021 at 10.30am | Zoom - Free

Crafty Cuppas Pontypridd is a relaxed online social session on Zoom with an arts and crafts focus led by tutor Rhian Anderson. Sessions are split into live tutorials, with different themes each week which inspire demonstrations from our tutor, followed by a ‘create along with me’ session. Participants will be supplied with a list of materials and worksheets needed for the class and all ages and abilities are welcome. Just switch your kettles and creativity on and off we go for a fun morning of craft, chat and laughter to start the week!

Pob oedran, dydd Llun yn dechrau 18 Ionawr 2021 am 10.30am | Chwyddo - Am ddim

Mae Crafty Cuppas Pontypridd yn sesiwn gymdeithasol hamddenol ar-lein ar Zoom gyda ffocws celf a chrefft dan arweiniad y tiwtor Rhian Anderson. Rhennir sesiynau yn diwtorialau byw, gyda gwahanol themâu bob wythnos sy’n ysbrydoli arddangosiadau gan ein tiwtor, ac yna sesiwn ‘creu ynghyd â mi’. Bydd cyfranogwyr yn cael rhestr o'r deunyddiau a'r taflenni gwaith sydd eu hangen ar gyfer y dosbarth ac mae croeso i bob oedran a gallu. Dim ond troi eich tegelli a'ch creadigrwydd ymlaen ac i ffwrdd rydyn ni'n mynd am fore hwyliog o grefft, sgwrsio a chwerthin i ddechrau'r wythnos!

Event has remote access
Arts 4 brain health Dementia friendly Crafts Heritage & Visual Arts Visual Arts

Contact details

Hannah Hitchins

01443 490390 Hannah@artiscommunity.org.uk

Event address

Artis Community/Cymuned
Pontypridd CF37 5UR, UK
Event has remote access

Transport options: