Côr Pawb Shanty Ahoy!

Every Sunday
03:30 PM – 05:00 PM
Free
for participants
Free
for carers

Re-connect with your fellow Côr Pawb singers after a year apart. Celebrate the memories of Raise Your Voice Pembrokeshire and Narberth A Cappella Voice Festival by writing a sea shanty together!

Together with singing practitioners Molara, Maya and Cat you will write an uplifting sea shanty. You will sing well known songs such as John Kanakanaka the traditional sailor’s song and use it as inspiration to create your own, learning each part in groups and coming together as a collective.

Join us for three free sessions:
28 February 3:30 – 5:00
7 March 3:30 – 5:00
21 March 3:30 – 5:00

Ail-gysylltu â'ch cyd-gantorion Côr Pawb ar ôl blwyddyn ar wahân. Dathlwch atgofion Raise Your Voice Sir Benfro a Arberth Gŵyl Llais Cappella
trwy ysgrifennu sianti môr gyda'n gilydd!

Ynghyd â'r ymarferwyr canu Molara, Maya a Cat byddwch yn ysgrifennu sianti môr dyrchafol. Byddwch yn canu caneuon adnabyddus fel 
John Kanakanaka cân y morwr traddodiadol ac yn ei defnyddio fel ysbrydoliaeth i greu eich un chi, gan ddysgu pob rhan mewn grwpiau a dod 
at eich gilydd fel grŵp.

Ymunwch â ni am dair sesiwn am ddim:
28 Chwefror 3:30 - 5:00
7 Mawrth 3:30 - 5:00
21 Mawrth 3:30 - 5:00
Event has remote access
Arts 4 brain health Music Singing

Contact details

Span Arts

01834 869323 info@span-arts.org.uk

Event address

Span Arts
Narberth SA67 7AG, UK
Event has remote access

Transport options: