Cascapella

Every Thursday
07:15 PM – 08:35 PM
Free
for participants
Free
for carers

Open to everyone, though primarily an adult group. Sessions aim to help develop your voice and provide an opportunity to sing with other people.

Whilst singing in groups is restricted, Cascapella is meeting online on Thursdays 7.15pm - 8.35pm and new members are welcome.

Yn agored i bawb, er yn gr┼Áp oedolion yn bennaf. Nod sesiynau yw helpu i ddatblygu eich llais a rhoi cyfle i ganu gyda phobl eraill.

Er bod canu mewn grwpiau yn gyfyngedig, mae Cascapella yn cyfarfod ar-lein ar ddydd Iau 7.15pm - 8.35pm ac mae croeso i aelodau newydd.

Event has remote access
Arts 4 brain health Music Singing

Event address

Cascapella
Newport, UK
Event has remote access

Transport options: