Standing Dance (55+) / Dawns Sefydlog (55+)

Every Monday
10:00 AM
£15.00
for participants
£15.00
for carers

Standing Dance (55+)
The session progresses to a range of standing exercises which are repeated weekly to help improve balance, posture, flexibility & strength. The session ends with everybody learning fun, basic choreography where movement is constantly adapted to suit everybody who attends.

Currently running every Monday at 10am and 12pm via Zoom, £15 per term.

Dawns Sefydlog (55+)
Mae'r sesiwn yn symud ymlaen i ystod o ymarferion sefyll sy'n cael eu hailadrodd yn wythnosol i helpu i wella cydbwysedd, osgo, hyblygrwydd a chryfder. Daw'r sesiwn i ben gyda phawb yn dysgu coreograffi sylfaenol hwyliog lle mae symudiad yn cael ei addasu'n gyson i weddu i bawb sy'n mynychu.

Ar hyn o bryd yn rhedeg bob dydd Llun am 10am a 12pm trwy Zoom, £15 y tymor.

Event has remote access
Arts 4 brain health Dance Dance & Movement

Contact details

Rubicon Dance

029 2049 1477 info@rubicondance.co.uk

Event address

Rubicon Dance
Nora Street, Cardiff CF24 1ND, UK
Event has remote access

Transport options: