Music Room (Tuesday Morning) / Ystafell Gerdd (Bore Mawrth)

Every Tuesday
11:00 AM – 12:15 PM
£5.00
for participants
£5.00
for carers

Music Room - Tuesday, 11am - 12.15pm

During the lockdown due to Covid 19, and whilst group singing in person may still be a long way off, I am leading two weekly online singing sessions, one on Tuesday mornings.

No experience is necessary and you can work at your own pace.

I hope that these sessions can help keep us all connected and singing and help sustain our sense of well-being while we can’t all meet to sing.

Each session will start with a relaxing stretch and warm up for our bodies and voices.

Ystafell Gerdd - Dydd Mawrth, 11am - 12.15pm

Yn ystod y cyfnod cloi oherwydd Covid 19, ac er y gall canu grŵp yn bersonol fod yn bell i ffwrdd o hyd, rwy'n arwain dwy sesiwn canu ar-lein wythnosol, un ar fore Mawrth.

Nid oes angen profiad a gallwch weithio ar eich cyflymder eich hun.

Gobeithio y gall y sesiynau hyn helpu i gadw pawb ohonom yn gysylltiedig a chanu a helpu i gynnal ein synnwyr o les tra na allwn ni i gyd gwrdd i ganu.

Bydd pob sesiwn yn dechrau gydag estyniad hamddenol ac yn cynhesu ar gyfer ein cyrff a'n lleisiau.

Event has remote access
Arts 4 brain health Music Singing

Event address

Music Room Online
Capel-y-ffin, Abergavenny NP7 7NP, UK
Event has remote access

Transport options: