Memory Art Cafe

Every Wednesday
01:45 PM – 02:45 PM
Free
for participants
Free
for carers

Living with memory loss?

This Spring Theatr Clwyd will be hosting our Dementia friendly Memory Arts Café online for 10 weeks. Join us every Wednesday via Zoom at 1.45pm for hour of fun; filled with music, dancing, poetry, craft, and all things theatre-related! These sessions are ideal for people living with memory loss and their friends and family. Care homes are also welcome to join.

If you have any questions please do get in touch with hester.evans@theatrclwyd.com or fill out the form below and we will send you a link to the session. These sessions are FREE.

Complete the form on the website to register!

Byw gyda cholli cof?

Y Gwanwyn hwn bydd Theatr Clwyd yn cynnal ein Caffi Celf Cof Cof Dementia-gyfeillgar ar-lein am 10 wythnos. Ymunwch â ni bob dydd Mercher trwy Zoom am 1.45pm am awr o hwyl; yn llawn cerddoriaeth, dawnsio, barddoniaeth, crefft, a phopeth sy'n gysylltiedig â theatr! Mae'r sesiynau hyn yn ddelfrydol ar gyfer pobl sy'n byw gyda cholli cof a'u ffrindiau a'u teulu. Mae croeso hefyd i gartrefi gofal ymuno.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â hester.evans@theatrclwyd.com neu llenwch y ffurflen isod a byddwn yn anfon dolen atoch i'r sesiwn. Mae'r sesiynau hyn AM DDIM.

Llenwch y ffurflen ar y wefan i gofrestru!

Event has remote access
Arts 4 brain health Dementia friendly Early stage Young onset Crafts Dance Dance & Movement Drama & Poetry Music Singing Theatre Visual Arts

Event address

Theatr Clwyd
Mold CH7 1YA, UK
Event has remote access

Transport options: