Objects of Comfort / Gwrthrychau Cysur

Free
for participants
Free
for carers

The Objects of Comfort has invited people to respond to items from the Museum's online collection and to share their own objects – the things that bring solace, that evoke memories, or help improve their mood or wellbeing during times of stress and hardship.

Creative resources and ‘Talking Points’ are available online that might help you to get a conversation started. New themes to be added every few weeks.

Live workshops and talks will be advertised periodically.

Mae Gwrthrychau Cysur wedi gwahodd pobl i ymateb i eitemau o gasgliad ar-lein yr Amgueddfa ac i rannu eu gwrthrychau eu hunain - y pethau sy'n dod â chysur, sy'n ennyn atgofion, neu'n helpu i wella eu hwyliau neu eu lles ar adegau o straen a chaledi.

Mae adnoddau creadigol a ‘Talking Points’ ar gael ar-lein a allai eich helpu i ddechrau sgwrs. Themâu newydd i'w hychwanegu bob ychydig wythnosau.

Bydd gweithdai a sgyrsiau byw yn cael eu hysbysebu o bryd i'w gilydd.

Event has remote access
Arts 4 brain health Dementia friendly Early stage Moderate dementia Young onset Crafts Heritage & Visual Arts Reminiscence Visual Arts

Contact details

Sharon Ford, Learning Officer

0300 111 2 333 sharon.ford@museumwales.ac.uk

Event address

National Museum Wales
Cardiff CF10 3NP, UK
Event has remote access

Transport options: