Tai Chi from Home / Tai Chi o Gartref

Free
for participants
Free
for carers

Tai Chi Qigong Shibashi is designed to help to improve your mental health and physical wellbeing. Qigong means 'energy exercise' and Shibashi means 18 movements.

This form of exercise is found to improve health and wellbeing and is a discipline that involves the mind, breath and movement to create a calm, natural balance of energy.

It helps to loosen and strengthens joints and muscles, rejuvenates body, mind and spirit, improves concentration and intuitive abilities as well as helping with blood pressure problems and improving balance.

Visit the website to try Tai Chi videos at home!

Mae Tai Chi Qigong Shibashi wedi'i gynllunio i helpu i wella eich iechyd meddwl a'ch lles corfforol. Ystyr Qigong yw 'ymarfer egni' ac mae Shibashi yn golygu 18 symudiad.

Gwelir bod y math hwn o ymarfer corff yn gwella iechyd a lles ac mae'n ddisgyblaeth sy'n cynnwys y meddwl, yr anadl a'r symudiad i greu cydbwysedd tawel, naturiol o egni.

Mae'n helpu i lacio a chryfhau cymalau a chyhyrau, yn adnewyddu'r corff, y meddwl a'r ysbryd, yn gwella gallu canolbwyntio a greddfol ynghyd รข helpu gyda phroblemau pwysedd gwaed a gwella cydbwysedd.

Ewch i'r wefan i roi cynnig ar fideos Tai Chi gartref!

Event has remote access
Arts 4 brain health Dance & Movement

Event address

Age Cymru
Cardiff CF24 5TD, UK
Event has remote access

Transport options: