Walking Friends Wales / Cyfeillion Cerdded Cymru

Free
for participants
Free
for carers

Walking Friends Wales can introduce you to other people living in your area and get you walking at your own pace so that you can experience all the health benefits associated with regular exercise.

When you take part, you’ll be introduced to a Walking Friend who will take you through an 8-week programme of self-guided activities which are linked to the 5 Ways of Wellbeing (Connect, Be Active, Keep Learning, Take Notice, Give). These activities can be done indoors and outdoors and are designed to get you walking at your own pace so that you can experience all the health benefits associated with regular exercise.

Contact our Walking Friends Wales Project Coordinator Ilona Carati by emailing walkingfriendswales@livingstreets.org.uk or phoning on 07566 777410.

Gall Cerdded Cyfeillion Cymru eich cyflwyno i bobl eraill sy'n byw yn eich ardal a'ch cael i gerdded ar eich cyflymder eich hun fel y gallwch brofi'r holl fuddion iechyd sy'n gysylltiedig ag ymarfer corff yn rheolaidd.

Pan fyddwch chi'n cymryd rhan, fe'ch cyflwynir i Ffrind Cerdded a fydd yn eich tywys trwy raglen 8 wythnos o weithgareddau hunan-dywys sy'n gysylltiedig â'r 5 Ffordd o Lles (Cysylltu, Byddwch yn Egnïol, Cadwch Ddysgu, Cymerwch Sylw, Rhowch). Gellir gwneud y gweithgareddau hyn y tu mewn a'r tu allan ac fe'u cynlluniwyd i'ch annog i gerdded ar eich cyflymder eich hun fel y gallwch brofi'r holl fuddion iechyd sy'n gysylltiedig ag ymarfer corff yn rheolaidd.

Cysylltwch â'n Cydlynydd Prosiect Cerdded Cyfeillion Cymru Ilona Carati trwy e-bostio walkfriendswales@livingstreets.org.uk neu ffonio ar 07566 777410.

Verified in-person event
Arts 4 brain health Outdoor Arts Walking

Event address

Living Streets
Cardiff CF11 9AW, UK
In-person verified

Transport options: