Hafren Community Choir / Côr Cymunedol Hafren

Every Monday
07:30 PM – 08:00 PM
Free
for participants
Free
for carers

Hafren Community Choir
Excellent non-audition choir with inspiring repertoire in harmony, for beginners to experienced singers. Make friends, laugh a lot and develop your voice in a warm, supportive atmosphere.

Normally meeting on Mondays in term time at Theatr Hafren. Due to Coronavirus the choir is now online. Contact for details and to take part.

Côr Cymunedol Hafren
Côr di-glyweliad rhagorol gyda repertoire ysbrydoledig mewn cytgord, ar gyfer dechreuwyr i gantorion profiadol. Gwnewch ffrindiau, chwerthin llawer a datblygu\'ch llais mewn awyrgylch cynnes a chefnogol.

Yn cyfarfod fel arfer ar ddydd Llun yn ystod y tymor yn Theatr Hafren. Oherwydd Coronavirus mae\'r côr bellach ar-lein. Cysylltwch am fanylion ac i gymryd rhan.

Event has remote access
Arts 4 brain health Music Singing

Contact details

Charlotte Woodford

07828 413 484 Charlotte@lifebulb.org

Event address

LifeBulb
Newtown SY16 4HU, UK
Event has remote access

Transport options: