Cradle Chorus / Corws y Crud

Every Monday
11:00 AM – 12:00 PM
Free
for participants
Free
for carers

Welsh National Opera’s Cradle project, has ensured that people are continuing to be engaged and enriched by the arts during a time of isolation and lock downs.

Since the initial lockdown in March, Cradle Choir has continued to bring together adults with dementia and their families and supporters to sing and play music in weekly online sessions.

Currently meeting on Mondays, 11am - 12pm on Zoom.

Mae prosiect Cradle Opera Cenedlaethol Cymru wedi sicrhau bod pobl yn parhau i gael eu cynnwys a’u cyfoethogi gan y celfyddydau yn ystod cyfnod o unigedd a dirywiad clo.

Ers y cloi cychwynnol ym mis Mawrth, mae Côr Cradle wedi parhau i ddod ag oedolion â dementia a'u teuluoedd a'u cefnogwyr ynghyd i ganu a chwarae cerddoriaeth mewn sesiynau ar-lein wythnosol.

Yn cyfarfod ar hyn o bryd ar ddydd Llun, 11am - 12pm ar Zoom.

Event has remote access
Dementia friendly Early stage Moderate dementia Young onset Music Singing

Contact details

Jennifer Hill

029 2063 5063 jennifer.hill@wno.org.uk

Event address

Welsh National Opera
Cardiff CF10 5AL, UK
Event has remote access

Transport options: