Wrexham Community Choir / Côr Cymunedol Wrecsam

Every Tuesday
07:00 PM – 08:00 PM
Free
for participants
Free
for carers

Would you like to learn songs from across the world – then come and sing your heart out online tonight with Wrexham Community Choir.

We meet every Tuesday evening 7pm via Zoom.

We welcome everyone who loves to sing – whether you’re a terrified beginner or a seasoned singer – there’s no need to read music, no auditions, no solos – simply join us on Zoom.

“Singing in harmony together boosts the immune system and endorphins, de-stresses, and creates joy, connection, community and harmony!”

With over 20 years of leading choirs, our Musical Director – Carol Donaldson brings a wonderful choir experience right into your home. All you need is a computer, phone or tablet.

To try out your first session for free email info@wrexhamchoir.co.uk to sign up.

Hoffech chi ddysgu caneuon o bob cwr o'r byd - yna dewch i ganu'ch calon ar-lein heno gyda Chôr Cymunedol Wrecsam.

Rydyn ni'n cwrdd bob nos Fawrth 7pm trwy Zoom.

Rydym yn croesawu pawb sydd wrth eu bodd yn canu - p'un a ydych chi'n ddechreuwr dychrynllyd neu'n ganwr profiadol - does dim angen darllen cerddoriaeth, dim clyweliadau, dim unawdau - dim ond ymuno â ni ar Zoom.

“Mae canu mewn cytgord gyda’i gilydd yn rhoi hwb i’r system imiwnedd ac endorffinau, yn dad-bwysleisio, ac yn creu llawenydd, cysylltiad, cymuned a chytgord!”

Gyda dros 20 mlynedd o gorau yn arwain, mae ein Cyfarwyddwr Cerdd - Carol Donaldson yn dod â phrofiad côr hyfryd i'ch cartref. Y cyfan sydd ei angen yw cyfrifiadur, ffôn neu lechen.

I roi cynnig ar eich sesiwn gyntaf am ddim e-bostiwch info@wrexhamchoir.co.uk i arwyddo.

Event has remote access
Arts 4 brain health Music Singing

Contact details

Wrexham Community Choir

info@wrexhamchoir.co.uk

Event address

Wrexham Community Choir
Wrexham, UK
Event has remote access

Transport options: