Porthkerry Community Choir / Côr Cymunedol Porthkerry

Every Friday
01:00 PM – 02:05 PM
£6.00
for participants
£6.00
for carers

Porthkerry Singers
Friday, 1pm - 2.15pm on Zoom

We sing a mix of songs from pop to folk and African songs – all in 3 and 4 part harmony. We welcome both men and women. All ages from 18 – 88 (and counting).

Singing within a group is now medically proven to be good for us both physically and mentally on many different levels. This group gives us the opportunity to “sing our hearts out” whilst at the same time making beautiful harmonious sounds and meeting people.

We all deserve the chance to sing, even if we are fearful that our voices are not good enough or we are worried about being judged.

Canwyr Porthkerry
Dydd Gwener, 1pm - 2.15pm ar Zoom

Rydyn ni'n canu cymysgedd o ganeuon o ganeuon pop i ganeuon gwerin ac Affricanaidd - pob un mewn cytgord 3 a 4 rhan. Rydym yn croesawu dynion a menywod. Pob oedran rhwng 18 - 88 (ac yn cyfrif).

Bellach profwyd yn feddygol bod canu o fewn grŵp yn dda i ni yn gorfforol ac yn feddyliol ar lawer o wahanol lefelau. Mae’r grŵp hwn yn rhoi cyfle inni “ganu ein calonnau” ac ar yr un pryd wneud synau cytûn hardd a chwrdd â phobl.

Rydyn ni i gyd yn haeddu'r cyfle i ganu, hyd yn oed os ydyn ni'n ofni nad yw ein lleisiau'n ddigon da neu ein bod ni'n poeni am gael ein barnu.

Event has remote access
Arts 4 brain health Music Singing

Event address

Porthkerry Singers
Park Road, Barry CF62 6NX, UK
Event has remote access

Transport options: