Cardiff Canton Singers / Canwyr Treganna Caerdydd

Every Thursday
07:00 PM – 09:00 PM
£6.00
for participants
£6.00
for carers

The Cardiff Canton Singers
Thursday, 7pm - 9pm on Zoom

The Cardiff Canton Singers are a fabulous group of people who come together on Thursday evenings purely for the joy of singing in harmony. We have lots of fun during our sessions and the group has become a mini community in itself.

Canwyr Treganna Caerdydd
Dydd Iau, 7pm - 9pm ar Zoom

Mae Cantorion Treganna Caerdydd yn grŵp gwych o bobl sy'n dod at ei gilydd nos Iau yn unig er mwyn y llawenydd o ganu mewn cytgord. Rydyn ni'n cael llawer o hwyl yn ystod ein sesiynau ac mae'r grŵp wedi dod yn gymuned fach ynddo'i hun.

Event has remote access
Arts 4 brain health Music Singing

Event address

Cardiff Canton Singers
Cowbridge Road East, Cardiff CF5 1JD, UK
Event has remote access

Transport options: