Seated to Standing Dance (55+) / Yn eistedd i sefyll (55+)

Every Tuesday
11:00 AM
£15.00
for participants
£15.00
for carers

Seated to Standing (55+):
The class is a combination of seated exercises as well as simple routines and a relaxing cool down. The session is beneficial not just physically, but mentally & socially as well.

Currently every Tuesday at 11am via Zoom, £15 per term.

Yn eistedd i sefyll (55+):
Mae'r dosbarth yn gyfuniad o ymarferion eistedd yn ogystal ag arferion syml ac ymlacio hamddenol. Mae'r sesiwn yn fuddiol nid yn unig yn gorfforol, ond yn feddyliol ac yn gymdeithasol hefyd.

Ar hyn o bryd bob dydd Mawrth am 11am trwy Zoom, £ 15 y tymor.

Event has remote access
Arts 4 brain health Dance Dance & Movement

Contact details

Rubicon Dance

029 2049 1477 info@rubicondance.co.uk

Event address

Rubicon Dance
Nora Street, Cardiff CF24 1ND, UK
Event has remote access

Transport options: