Creative Performance (55+) / Perfformiad Creadigol (55+)

Every Tuesday
10:00 AM
£15.00
for participants
£15.00
for carers

Creative Performance (55+):
These exercises are repeated week by week to help improve balance, posture, flexibility & strength. The session ends with everybody learning fun, basic choreography where movement is constantly being adapted in order to suit everybody who attends.

Currently every Tuesday at 10am on Zoom, £15 a term.

Perfformiad Creadigol (55+):
Mae'r ymarferion hyn yn cael eu hailadrodd wythnos i wythnos i helpu i wella cydbwysedd, osgo, hyblygrwydd a chryfder. Daw'r sesiwn i ben gyda phawb yn dysgu coreograffi sylfaenol hwyliog lle mae symudiad yn cael ei addasu'n gyson er mwyn gweddu i bawb sy'n mynychu.

Ar hyn o bryd bob dydd Mawrth am 10am ar Zoom, £15 y tymor.

Event has remote access
Arts 4 brain health Dance Dance & Movement

Contact details

Rubicon Dance

029 2049 1477 info@rubicondance.co.uk

Event address

Rubicon Dance
Nora Street, Cardiff CF24 1ND, UK
Event has remote access

Transport options: