Singalong with Ali Shone / Singalong gydag Ali Shone

Every Thursday
12:30 PM – 01:45 PM
Free
for participants
Free
for carers

Singalong with Ali Shone
Originally a choir session which is now held on Zoom due to the pandemic, join us every Thursday afternoon for our weekly singalong with classically trained musician Ali Shone. Have fun singing a variety of well-known popular songs from ABBA to You’ll Never Walk Alone, chat to and meet new people in this relaxed session.

We promise to meet again and sing together in person as a choir once we are able to do so.

Singalong gydag Ali Shone
Yn wreiddiol, sesiwn côr sydd bellach yn cael ei chynnal ar Zoom oherwydd y pandemig, ymunwch â ni bob prynhawn Iau ar gyfer ein canu wythnosol gyda'r cerddor wedi'i hyfforddi'n glasurol Ali Shone. Dewch i gael hwyl yn canu amrywiaeth o ganeuon poblogaidd adnabyddus o ABBA i You’ll Never Walk Alone, sgwrsio â phobl newydd yn y sesiwn hamddenol hon a chwrdd â hi.

Rydyn ni'n addo cwrdd eto a chanu gyda'n gilydd yn bersonol fel côr unwaith y byddwn ni'n gallu gwneud hynny.

Event has remote access
Arts 4 brain health Music Singing

Contact details

Head for Arts

01495 357 815 info@head4arts.org.uk

Event address

Head for Arts
Abertillery NP13 2JT, UK
Event has remote access

Transport options: