Celtic Cafe / Caffi Celtaidd

Every Wednesday
04:30 PM – 06:00 PM
Free
for participants
Free
for carers

Celtic Café, intergenerational music group, Wednesdays 4.30 – 6pm

Pre-pandemic, the Celtic Cafe music group was a popular session, meeting weekly in Merthyr and playing traditional folk music together. Now taking place on Zoom, the group still takes play together every week, with sheet music and song lists shared in the Celtic Cafe group on Facebook before the session.

The first half an hour of each session is dedicated to children, young people and beginners with musician Donald Stewart teaching new musicians some traditional folk tunes.

We promise to meet again and play together in person once we are able to do so.

Caffi Celtic, grŵp cerddoriaeth rhwng cenedlaethau, dydd Mercher 4.30 - 6pm

Cyn y pandemig, roedd y grŵp cerddoriaeth Celtic Cafe yn sesiwn boblogaidd, yn cyfarfod yn wythnosol ym Merthyr ac yn chwarae cerddoriaeth werin draddodiadol gyda'i gilydd. Nawr yn digwydd ar Zoom, mae'r grŵp yn dal i chwarae gyda'i gilydd bob wythnos, gyda cherddoriaeth ddalen a rhestrau caneuon yn cael eu rhannu yn y grŵp Celtic Cafe ar Facebook cyn y sesiwn.

Mae hanner awr gyntaf pob sesiwn wedi'i chysegru i blant, pobl ifanc a dechreuwyr gyda'r cerddor Donald Stewart yn dysgu alawon gwerin traddodiadol i gerddorion newydd.

Rydyn ni'n addo cwrdd eto a chwarae gyda'n gilydd yn bersonol unwaith y byddwn ni'n gallu gwneud hynny.

Event has remote access
Arts 4 brain health Music Singing

Contact details

Head for Arts

01495 357 815 info@head4arts.org.uk

Event address

Head for Arts
Abertillery NP13 2JT, UK
Event has remote access

Transport options: