Adult Ballet / Bale I Oedolion

Every Wednesday
07:00 PM – 07:45 PM
£27.50
for participants
£27.50
for carers

Wednesday 24th February 2021 (5 Weeks)
7pm - 7.45pm, £27.50 via Microsoft Teams.

Why not try something new and join our adult ballet class on a Wednesday evening. You will enjoy learning the basics of ballet, including barre work and floor exercises as well as some challenges thrown in along the way to keep you on our toes. The class is well established, but we always like to welcome new faces. All ages and abilities are warmly welcomed. It is a friendly and informative class with a welcoming atmosphere.

Dydd Mercher 24ain Chwefror 2021 (5 Wythnos)
7pm - 7.45pm, £ 27.50 trwy Dimau Microsoft.

Beth am roi cynnig ar rywbeth newydd ac ymuno â'n dosbarth bale oedolion ar nos Fercher. Byddwch yn mwynhau dysgu hanfodion bale, gan gynnwys gwaith barre ac ymarferion llawr ynghyd â rhai heriau sy'n cael eu taflu i mewn ar hyd y ffordd i'ch cadw ar flaenau ein traed. Mae'r dosbarth wedi'i hen sefydlu, ond rydyn ni bob amser yn hoffi croesawu wynebau newydd. Mae croeso cynnes i bob oedran a gallu. Mae'n ddosbarth cyfeillgar ac addysgiadol gydag awyrgylch croesawgar.

Event has remote access
Arts 4 brain health Dance Dance & Movement

Contact details

Aberystwyth Arts Centre

01970 622882 artsadmin@aber.ac.uk

Event address

Aberystwyth Arts Centre
Aberystwyth SY23 3DE, UK
Event has remote access

Transport options: