Zoom Room

Fortnightly on Tuesdays
Free
for participants
Free
for carers

One thing Men’s Sheds Cymru would like to try to help ease this current situation is to establish a series of video conference sessions, ‘virtual sheds’.

We have invited a series of guest speakers to our Zoom Room virtual shed, to give a short presentation about their work or interest, and then to hold a question and answer or discussion session.

Men’s Sheds Cymru are reaching out to all sorts of different people with specialist knowledge, we would like our guest speakers to be crafts people, carpenters, cabinet makers, artists, musicians, historians, engineers, vintage car restorers, gardeners.

To find the latest schedule and dates visit the website or contact Chris Southern, chris.southern@hafancymru.co.uk or by phone 07876 680667.

Un peth yr hoffai Men’s Sheds Cymru geisio helpu i leddfu’r sefyllfa bresennol hon yw sefydlu cyfres o sesiynau cynhadledd fideo, ‘virtual sheds’.

Rydym wedi gwahodd cyfres o siaradwyr gwadd i'n sied rithwir Zoom Room, i roi cyflwyniad byr am eu gwaith neu ddiddordeb, ac yna i gynnal sesiwn holi ac ateb neu drafodaeth.

Mae Men’s Sheds Cymru yn estyn allan at bob math o wahanol bobl sydd â gwybodaeth arbenigol, hoffem i’n siaradwyr gwadd fod yn bobl grefft, seiri, gwneuthurwyr cabinet, artistiaid, cerddorion, haneswyr, peirianwyr, adferwyr ceir vintage, garddwyr.

I ddod o hyd i'r amserlen a'r dyddiadau diweddaraf, ewch i'r wefan neu cysylltwch â Chris Southern, chris.southern@hafancymru.co.uk neu dros y ffôn 07876 680667.

Event has remote access
Arts 4 brain health Crafts Film Film & Photography Heritage & Visual Arts Outdoor Arts Reminiscence

Event address

Men's Sheds Cymru
Stephens Way, Carmarthen SA31 2BG, UK
Event has remote access

Transport options: