Weekend Adult Workshops

Last Saturday of the month
Free
for participants
Free
for carers

Weekend Adults Workshop: Every last Saturday of the month live online.

Explore ideas, materials and techniques inspired by our exhibitions and collections displays.

Our popular Saturday workshops for adults are introductory classes for all levels of ability, focusing on different materials and techniques every month.

Gweithdy Oedolion Penwythnos: Bob dydd Sadwrn olaf y mis yn fyw ar-lein.

Archwiliwch syniadau, deunyddiau a thechnegau a ysbrydolwyd gan ein harddangosfeydd a'n harddangosfeydd casgliadau.

Mae ein gweithdai dydd Sadwrn poblogaidd i oedolion yn ddosbarthiadau rhagarweiniol ar gyfer pob lefel gallu, gan ganolbwyntio ar wahanol ddefnyddiau a thechnegau bob mis.

Event has remote access
Arts 4 brain health Heritage & Visual Arts Visual Arts

Contact details

Richard Monahan

01792 516900 Richard.Monahan@swansea.gov.uk

Event address

Glynn Vivian Art Gallery
Alexandra Road, Swansea SA1 5DZ, UK
Event has remote access

Transport options: