Life Drawing at Home

Fortnightly on Tuesdays
Free
for participants
Free
for carers

Life Drawing at Home:
2x Monthly (sign up) emailed workshops.

In place of Life Drawing we email/post out regular Life Drawing at Home worksheets. Learn about the work of an artist in our collection and respond to the ideas and challenges explored in these fun introductory workshops. We often post about participants work on social media.

Find previous worksheets on our website.

Get in touch to find out more, email Richard.Monahan@swansea.gov.uk / 01792 516900

Arlunio Bywyd Gartref:
Gweithdai e-bost 2x Misol (cofrestrwch).

Yn lle Drawing Life rydym yn e-bostio / postio taflenni gwaith rheolaidd Life Drawing at Home. Dysgwch am waith arlunydd yn ein casgliad ac ymateb i'r syniadau a'r heriau a archwiliwyd yn y gweithdai rhagarweiniol hwyliog hyn. Rydym yn aml yn postio am waith cyfranogwyr ar gyfryngau cymdeithasol.

Dewch o hyd i daflenni gwaith blaenorol ar ein gwefan.

Cysylltwch i ddarganfod mwy, e-bostiwch Richard.Monahan@swansea.gov.uk / 01792 516900

Event has remote access
Arts 4 brain health Heritage & Visual Arts Visual Arts

Contact details

Richard Monahan

01792 516900 Richard.Monahan@swansea.gov.uk

Event address

Glynn Vivian Art Gallery
Alexandra Road, Swansea SA1 5DZ, UK
Event has remote access

Transport options: