Art Cafe

Every Monday
11:00 AM – 11:30 AM
Free
for participants
Free
for carers

Art Café: Every Monday 11-11:30 Live online.

Make yourself a cup of tea or coffee and come along for a chat, catch up, talk about life, the weather or even art if you want. This is a new venture and may expand or become more frequent as demand dictates.

Contact Richard Monahan on Richard.Monahan@swansea.gov.uk for more information!

Caffi Celf: Bob dydd Llun 11-11: 30 Yn fyw ar-lein.

Gwnewch baned o de neu goffi i chi'ch hun a dewch draw am sgwrs, dal i fyny, siarad am fywyd, y tywydd neu hyd yn oed gelf os ydych chi eisiau. Mae hon yn fenter newydd a gall ehangu neu ddod yn amlach yn ôl y galw.

Cysylltwch â Richard Monahan ar Richard.Monahan@swansea.gov.uk i gael mwy o wybodaeth!

Event has remote access
Arts 4 brain health Crafts Heritage & Visual Arts Visual Arts

Contact details

Richard Monahan

01792 516900 Richard.Monahan@swansea.gov.uk

Event address

Glynn Vivian Art Gallery
Alexandra Road, Swansea SA1 5DZ, UK
Event has remote access

Transport options: