Wednesday Adults Workshop

Every Wednesday
01:00 PM – 03:00 PM
Free
for participants
Free
for carers

Wednesday Adults Workshop:
Every Wednesday 1-3 Live online.

The Wednesday Adult Workshop group aims to improve older people’s access to the arts. The group aims to promote independence, social confidence and creative skills through a supportive environment for old and new members. We offer practical skills, training and volunteer opportunities and a safe place to try new things. This now takes place online live and through written workshops via email, post and telephone.

Contact Richard Monahan on Richard.Monahan@swansea.gov.uk for more information.

Gweithdy Oedolion Dydd Mercher:
Bob dydd Mercher 1-3 Yn fyw ar-lein.

Nod y grŵp Gweithdy Oedolion Dydd Mercher yw gwella mynediad pobl hŷn i'r celfyddydau. Nod y grŵp yw hyrwyddo annibyniaeth, hyder cymdeithasol a sgiliau creadigol trwy amgylchedd cefnogol i aelodau hen a newydd. Rydym yn cynnig sgiliau ymarferol, hyfforddiant a chyfleoedd i wirfoddoli a lle diogel i roi cynnig ar bethau newydd. Mae hyn bellach yn digwydd ar-lein yn fyw a thrwy weithdai ysgrifenedig trwy e-bost, post a ffôn.

Cysylltwch â Richard Monahan ar Richard.Monahan@swansea.gov.uk i gael mwy o wybodaeth.

Event has remote access
Arts 4 brain health Crafts Heritage & Visual Arts Visual Arts

Contact details

Richard Monahan

01792 516900 Richard.Monahan@swansea.gov.uk

Event address

Glynn Vivian Art Gallery
Alexandra Road, Swansea SA1 5DZ, UK
Event has remote access

Transport options: